Zaznacz stronę

RehaCom – terapia kognitywna

  • Nowoczesna rehabilitacja funkcji poznawczych
  • Ponad 20 modułów treningowych
  • Wszystkie obszary poznawcze
  • Autoadaptacja
  • Ciągłość i efektywność treningu
  • Utrzymanie motywacji pacjenta
  • Mobilność

RehaCom - terapia kognitywna

RehaCom

Uszkodzenia mózgu, niezależnie od tego czy są wynikiem udaru, wypadku czy też podeszłego wieku, często prowadzą do zaburzeń funkcji poznawczych. Obecnie w takich przypadkach nikt już nie kwestionuje znaczenia wczesnego oddziaływania terapeutycznego. Intensywne badania w tym zakresie doprowadziły do rozwoju nowych metod rehabilitacyjnych, w tym również wspomaganych komputerowo, takich jak RehaCom.

RehaCom jest idealnym instrumentem wspomagającym poprawę uwagi, pamięci i innych funkcji. Poprzez adaptację treningu do możliwości pacjenta, system dokładnie odpowiada jego potrzebom. To z kolei w optymalny sposób umożliwia poprawę funkcji mózgu.

RehaCom oferuje wiele zróżnicowanych zadań i dostarcza pacjentów odpowiedniej motywacji. Dopasowana informacja zwrotna pozwala na zapoczątkowanie procesu uczenia się. Przyjazny dla użytkownika panel sterowania i dopracowany wygląd graficzny zapewniają komfort pracy i przyczyniają się do sukcesu prowadzonej terapii.

Liczna badania kliniczne potwierdzają skuteczność systemu RehaCom. Jest on z powodzeniem stosowany od ponad 20 lat w wielu klinikach neurologicznych na całym świecie.

RehaCom

– został opracowany przez naukowców i terapeutów,
– jest efektem ponad 25-letniego doświadczenia firmy HASOMED,
– jest metodą udowodnioną klinicznie,
– jest uznawanym na całym świecie narządzeniem do terapii kognitywnej,
– oferuje kilkadziesiąt programów treningowych,
– umożliwia pracę w kilkunastu jeżykach,
– umożliwia dopasowanie funkcjonalności do wymagań użytkownika.

RehaCom - nowoczesna rehabilitacja funkcji poznawczych

ALTA Sp. z o.o.
ul. Olimpijska 7
41-100 Siemianowice Śląskie
NIP 627-24-75-660
REGON 278082703
KRS 0000169161
tel.: 32 249 50 40 wew. 27
e-mail: order@rehacom.pl
www.alta.pl

1 + 14 =

ALTA Sp. z o.o.