Nadzorowany trening domowy RehaCom

CIĄGŁOŚĆ

Nadzorowany trening domowy RehaCom wpiera stacjonarną terapię procesów poznawczych poprzez bezpieczny trening w warunkach domowych.
Dzięki RehaCom terapeuta ma możliwość kontynuowania lub uzupełnienia treningów stacjonarnych zachowując ciągłość terapii nawet w dłuższej perspektywie czasowej.
Trening domowy RehaCom sprawdza się szczególnie w czasach epidemii COVID-19, w czasie której terapeuta ze względów bezpieczeństwa nie może nawiązywać bezpośredniego kontaktu z pacjentem.

EFEKTYWNOŚĆ

Terapeuta ma możliwość projektowania i planowania poszczególnych sesji treningowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb oraz aktualnego stanu osoby trenującej.
Terapeuta monitoruje przebieg i efekty treningu domowego RehaCom pod kątem postępów osoby trenującej oraz ewentualnych niepożądanych zdarzeniach w trakcie procesu.
Wszystko po to, by proces powrotu do sprawności poznawczej z wykorzystaniem RehaCom był możliwie maksymalnie efektywny.

BEZPIECZEŃSTWO

Osoba trenująca w ramach pojedynczej sesji domowej otrzymuje zaplanowany przez terapeutę zestaw treningów RehaCom.
Odpowiednio dobrane moduły treningowe RehaCom gwarantują skuteczność terapii i minimalizują ryzyko pogorszenia stanu osoby trenującej.
Komunikacja odbywa się w bezpiecznym kanale, umożliwiającym dostęp do danych jedynie osobom uprawnionym.
Wszystko po to, by uczestnik nadzorowanego treningu domowego RehaCom trenował w bezpiecznych i intymnych warunkach.

 

Jak działa nadzorowany trening domowy RehaCom?

  1. Terapeuta przesyła na internetowe konto pacjenta skonfigurowany plan treningowy
  2. Pacjent za pomocą swojego internetowego konta realizuje sesje treningowe w ramach skonstruowanego planu
  3. Dane o wynikach oraz postępach uzyskanych przez pacjentów są gromadzone na serwerze
  4. Terapeuta analizuje wyniki uzyskane w poszczególnych sesjach treningowych i udziela feedback’u
  5. Na podstawie analizy wyników terapeuta modyfikuje lub konfiguruje nowy plan treningowy pacjenta.