Poznajmy się!

Krzysztof Czajor

Product Manager
RehaCom

+48 535 193 501

Bartosz Adamski

Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu
ALTA sp. z o.o.

+48 739 010 910

Adam Krzyszkowski

Specjalista ds. wsparcia
technicznego

+48 515 131 941

HELP DESK REHACOM: +48 515 131 941

Wyłączny dystrybutor RehaCom w Polsce:
ALTA Sp. z o.o.

NIP 627-24-75-660, REGON 278082703, KRS 0000169161
tel.: + 48 32 249 50 40
e-mail: alta@alta.pl