Moduł administracyjny RehaCom

PRZEJRZYSTOŚĆ

Moduł administracyjny RehaCom zapewnia komfort i przejrzystość zarządzania procesami treningowymi nawet przy dużej ilości pacjentów.
Łatwy dostęp do bazy osób trenujących oraz historii ich treningów zmniejsza nakład pracy terapeuty na przygotowanie i obsługę sesji treningowych.

Nowość: Z poziomu modułu administracyjnego terapeuta może teraz również zarządzać nadzorowanymi treningami domowymi.

WSPARCIE

Moduł administracyjny RehaCom ściąga z terapeuty ciężar żmudnych czynności związanych z obsługą procesów treningowych.
Wyniki i ustawienia poszczególnych sesji treningowych definiują parametry i poziomy trudności kolejnych sesji. Wszystko po to, by czas potrzebny na obsługę administracyjną zmniejszyć do minimum.
Dzięki takiemu wsparciu terapeuta może skoncentrować się na bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub osobą trenującą.

ANALIZA

Moduł administracyjny zapewnia raporty będące rzetelnym źródłem wiedzy o wynikach poszczególnych sesji treningowych oraz postępach w całym procesie treningowym.
Raporty prezentują wyniki w postaci liczbowej i graficznej w celu monitorowania nawet niewielkich w postępach osób trenujących.
Raporty stanowią podstawę do udzielenia trenującemu konstruktywnej informacji zwrotnej, tak ważnej dla utrzymania motywacji do dalszej pracy i satysfakcji z poczynionych postępów.

 

Najważniejsze funkcje modułu administracyjnego RehaCom

  • Baza terapeutów
  • Baza pacjentów
  • Menedżer procedur oceny
  • Menedżer procedur treningowych
  • Menedżer treningów domowych
  • Moduł oceny wyników
  • Ustawienia
  • Moduł pomocy