Moduły oceny RehaCom

WERYFIKACJA

8 modułów oceny zapewnia terapeucie możliwość weryfikacji zakresu
i stopnia zaawansowanie deficytów poznawczych osoby rozpoczynającej proces treningowy.
Konstrukcja modułów oceny zapewnia rzetelność i komfort oceny pacjenta. Wbudowana faza ćwiczeń wspomaga proces zrozumienia procedury i zapewnia rzetelność oceny poszczególnych funkcji poznawczych.
Wyniki prezentowane w postaci czytelnych raportów zawierają dane surowe oraz znormalizowane na reprezentatywnej grupie osób.

REKOMENDACJA

Na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych modułach oceny system wskazuje rekomendowane moduły treningowe, które mogą najskuteczniej wpływać na poprawę stanu pacjenta.
Na podstawie rekomendacji terapeuta może budować zestawy modułów treningowych, które będą później wykorzystywane i monitorowane w kolejnych sesjach treningowych.

Zakres modułów oceny RehaCom

  • CZUJNOŚĆ
  • SELEKTYWNOŚĆ UWAGI
  • PODZIELNOŚĆ UWAGI
  • PAMIĘĆ ROBOCZA
  • MYŚLENIE LOGICZNE
  • POLE WIDZENIA
  • EKSPLORACJA WZROKOWA
  • OCENA POLA WIDZENIA