Rehabilitacja mgły mózgowej COVID-19

RehaCom to narzędzie wspierające efektywną rehabilitację mgły mózgowej, jednego z najczęstszych skutków COVID -19

Czym jest mgła mózgowa?
Mgła mózgowa jest potocznym określeniem zespołu objawów i dolegliwości poznawczych, takich jak zaburzenia pamięci, zaburzenia uwagi i dezorientacja.

Mimo, że mgła mózgowa nie jest terminem medycznym, jest wskazywana jako jeden z najczęstszych skutków COVID-19 zarówno w przypadku łagodnego jak i ostrego przebiegu choroby.

Jak często występują objawy mgły mózgowej po COVID-19 ?

Krótkoterminowo
Deficyty uwagi: 45% pacjentów
Deficyty pamięci: 27% pacjentów

Objawy długoterminowe
Deficyty uwagi: 44% pacjentów
Deficyty pamięci: 50% pacjentów

Źródła:
Crunfli, F., Carregari, V. C., Veras, F. P., Vendramini, P. H., Fragnani Valença, A. G.,
Leão Marcelo Antunes, A. S., et al. (2020). SARS-CoV-2 infects brain astrocytes of COVID-19 patients and impairs neuronal viability. medRxiv [Preprint]. doi: 10.1101/2020.10.09.20207464
Woo, M. S., Malsy, J., Pöttgen, J., Seddiq Zai, S., Ufer, F., Hadjilaou, A., et al.
(2020). Frequent neurocognitive deficits after recovery from mild COVID-19.
Brain Commun. 2:fcaa205. doi: 10.1093/braincomms/fcaa205


W związku z powszechnym występowaniem objawów mgły mózgowej u ozdrowieńców COVID-19, rehabilitacja procesów poznawczych jest doskonałym uzupełnieniem rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej.

Rehabilitacja neuropsychologiczna po COVID-19 umożliwia powrót do pełnej sprawności nie tylko w kontekście zdrowia fizycznego, ale również kondycji psychicznej i poznawczej.

 

Efektywna rehabilitacja mgły mózgowej z wykorzystaniem systemu RehaCom

OCENA PANCJENTA
Za pomocą modułów oceny RehaCom rehabilitant dokonuje oceny objawów mgły mózgowej.

TRENING REHACOM
Za pomocą modułów treningowych RehaCom pacjent trenuje procesy poznawcze

ANALIZA POSTĘPÓW
Za pomocą raportów rehabilitant ocenia postępy pacjenta w powrocie do sprawności

TRENING DOMOWY
W uzasadnionych przypadkach proces może być uzupełniony o nadzorowany trening domowy RehaCom